İL BAYİLİĞİ & ALT BAYİLİK  BULUNACAK FİRMALARIN DİKKATİNE.
.
»  Firmanızın adı, açık adresi ve telefon numaralarınızı belirtiniz.
»  Yetkili kişi/kişilerin adı soyadı.
»  Hizmetde bulunulacak il adı belirtiniz. (Her sözleşme 1 il geçerlidir.)
»  İşyerinizin ve ürün stoklanacak yerin net kullanım alanı (m2)
»  Pazarlama Ağ mevcutiyeti (Kafe, Bar, Resto., Otel, vb. kuruluşlar)
»  Satış personeli ve araç sayısını belirtiniz.
»  Aylık & Yıllık hedeflenen ciro tutarı.
»  Çek ile çalışmalarda, firma banka teminat mektubu yada
     taşınamaz mala şer vermek zorundadır.

»  Yukarıda belirtilen konuların açıklamaları yapıldıktan sonra İl Bayilik &
     Alt Bayilik Sözleşmesi hazırlanarak belirtilen adrese gidilerek anlaşma
     sağlanır ve noter tastiğinden sonra geçerli olacaktır.
»   Bayilik & Alt Bayilik Sözleşmesinde bulunacak ilgili kuruluşlar, mail ile
      başvuruda bulunabilirler yada istek / taleplerini belirtebilirler.

Fab. Gsm. No : (90 - 543)  252 43 72
Fab. e-mail      : info@ersoygurup.com

                                                                                        Saygılarımızla
                                                                                   ERSOY Gıda Üretim
                                                                                  Pazarlama Dış Ticaret